Şeytan Sofrası

Şeytan Sofrası, Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinin 8 km. kuzeyinde bulunan kayalık tepe üzerindedir.

Şeytan Sofrası adını sönmüş volkandan kalan lavın soğumasıyla oluşmuş sofra şeklini andıran bir tepeden alır. Turistlerin ilgisini çeken bu tepede ayak izine benzeyen şeklin şeytana ait olduğuna inanılır. Bu yüzden Şeytan Sofrası olarak anılır. Buraya ziyarete gelen turistler çaput şeklindeki bez parçalarını dallara asarak dilek dilerler. Bu dileklerinde gerçekleştiğine inanılır. Ayrıca şeytanın ayak izine bozuk para atılır.